aboutus
โพรไฟล์ QC
ตั้งแต่ปี 2014 เราได้สร้างฟิล์มป้องกันแบบโปร่งใสจำนวนหนึ่งสำหรับรอยขีดข่วนด้วยตนเองในอุตสาหกรรมซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้จำนวนมาก ฟิล์มป้องกันรอยขีดข่วนอัตโนมัติที่โปร่งใสซ่อมแซมตัวเองได้เอาชนะผู้ค้าปลีกภาพยนตร์และผู้บริโภคทั่วโลกโดยความสว่างที่ยอดเยี่ยม, การต่อต้านการเปลี่ยนสี, ต่อต้านริ้วรอย, การป้องกันการเหม็น

รายละเอียดการติดต่อ